LÜĞƏT

1. словарь; 2. словарный;
LUĞABLILIQ
LÜĞƏTCƏ

Digər lüğətlərdə