LƏB

LƏB

f. 1) dodaq; 2) qıraq, kənar, sahil. Ləbi-cuy arx qırağı; ləbi-dərya dəniz qırağı; ləbi-hövz hovuz kənarı.

LƏ’B

ə. oyun, əyləncə.

LƏAMƏT
LƏBALƏB

Значение слова в других словарях