ləqəb

is. sobriquet m, surnom m ; pseudonyme (ədəbiyyatda)

ləkəsizlik
ləl

Digər lüğətlərdə