LƏYAQƏT

layiq olma, bəyənilmə.
LƏTAFƏT
LƏZİFƏ

Digər lüğətlərdə