LAÇIN

Şahin cinsindən alıcı quş; cürət, hünər, igidlik rəmzi.

Havada şahinə bənzər,

Yerdəki laçına bənzər,

Göydə göyərçinə bənzər,

Əsli, qaşların, gözlərin.

                  (“Əsli və Kərəm”)

QÜTƏVVƏR OLMAQ
LAF FARS

Digər lüğətlərdə