LABEL

label1

n 1. yarlıq, etiket; to put ~ on one’s luggage bağlamasının üstünə yarlıq vurmaq / yapışdırmaq; 2. adlandırma, damğa vurma (xüs. əsassız); to stick / to slap a ~ on smb. / smth. bir kəsə / şeyə damğa vurmaq (əsassız olaraq), bir kəsi / şeyi adlandırmaq

label2

v (-ll-) 1. yarlıq / etiket yapışdırmaq / vurmaq; 2. adlandırmaq (xüs. əsassız olaraq)

LAB
LABELLED