LABILE

adj qeyri-sabit, nataraz, qeyri-bərabər; ~ equilibrium qeyri-bərabərlik, qeyri-bərabər (tənlik), bərabər olmayan

LABELLED
LABILITY