LABIO-DENTAL

adj fon. dodaq-diş; ~ consonant dodaq-diş samiti

LABIO-
LABORATORY