LABİRİ́NT

[ yun. ]
1. Qədim Yunanıstanda və Misirdə: çıxılması çətin, dolanbac və dolaşıq yolları olan böyük bina, tikili.
2. anat. Qulağın spiral, dəhliz və yarımdairəvi kanallardan ibarət hissəsi.
3. məc. Dolaşıqlıq, qarışıqlıq, dolanbaclıq.
[Sərdarlı:] …Labirintin sirri tapılmışdır. Q.İlkin.

// Başa düşülməsi, anlaşılması çətin olan qarışıq iş haqqında.
L
LABORÁNT

Значение слова в других словарях