LABOUR-MARKET

n 1. fəhlə / qul bazan; 2. əməyə olan tələb

LABOUR DAY
LABOUR-SAVING