LABOURIST

n 1. zəhmətkeş, əməkçi; 2. leyborist, leyborist partiyasının üzvü

LABOURING
LABOURLESS