LACONISM

n lakoniklik, qısalıq, yığcamlıq

LACONICALLY
LACTOSE