LACUNA

n (pl -nae və ya lacunas) boşluq, boş yer, ara (mətn daxilində); a ~ in the manuscript əlyazmada boş / buraxılmış yer

LACTOSE
LAD