LAFETLİ

sif. Lafeti olan, lafet qoşulan. Lafetli traktor.
LAFÉT
LAĞ

Digər lüğətlərdə