LAGGARD

laggard1

n ləng tərpənən / astagəl adam

laggard2

adj ləng, astagəl, asta tərpənən

LAGER BEER
LAGGING