LAGGING

n geridə / dalda / arxada qalma, ləngimə

LAGGARD
LAID