LAHUT

[ ər. ] klas. şair. İlahilik, ülviyyət.
LAĞLAĞILIQ
LAHUTİ

Digər lüğətlərdə