LAHUTİ

\[ər.\] клас. шаир. илагьи.
LAHUT
LAX²

Digər lüğətlərdə