LAHUTİ

[ ər. ] klas. şair. İlahi.
[Yaşlı kişi:] Özümü lahuti bir mənzərə qarşısında təsəvvür edirdim. S.Hüseyn.

LAHUT
LAX₁

Digər lüğətlərdə