LAIR

n mağara, vəhşi heyvanların məskunlaşdığı yer

LAIN
LAKE