LAK

1. лак; 2. лаковый;
LAXTALANMAQ
LAKÇƏKƏN

Digər lüğətlərdə