LALABƏNİZ

lalə kimi qız, lalə üzlü gözəl.
LALA
LALABƏYİM