LAM

ə. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı.

LALƏZAR
LAME

Digər lüğətlərdə