LAX-TAX

dan. sif. Boş, sakit, səssiz, kimsəsiz, adamsız.
Axundun lax-tax evi bu gün gəlib-gedən ilə dolu idi. S.Rəhman.

LAX₂
LAXBALAX

Значение слова в других словарях