LAX₂

sif. Yerində möhkəm durmayan, laxlayan, tərpənən, boş. Stulun qıçları laxdır.
– Zavodun … pəncərələri, kiçik qapıları lax, dəzgahları isə köhnə və ibtidai idi. M.Hüseyn.

// Ölçüdən böyük olan; boş. Ayaqqabı ayağıma laxdır.

Синонимы

  • LAX qoxumuş — iylənmiş (yumurta)
  • LAX boş

Омонимы

  • LAX LAX I sif. Boş, sərbəst. ...Dili üst damağında asılıb qalmış lax dişinə toxuna-toxuna, alver edirmiş kimi dilləndi (H
LAX₁
LAX-TAX

Значение слова в других словарях