LAX

adj 1. pinti, səliqəsiz; 2. məsuliyyətsiz, qeyri-ciddi; He is lax about his dress / work O öz geyimində / işində səliqəsizdir / pintidir

LAWYER
LAXATIVE

Digər lüğətlərdə