LAXBALAX

zərf dan. Hər iki tərəfi açıq, taybatay, laybalay. Pəncərə laxbalax açıqdır.
[Qaraqaş] bir təpik qapıya çəkdi, qapı laxbalax açıldı. (Nağıl).

LAX-TAX
LAXLADILMA

Digər lüğətlərdə