LAXLATMA

Laxlatmaq”dan f.is.
LAXLAMIŞ
LAXLATMAQ

Digər lüğətlərdə