LAXLATMAQ

f.
1. Bir yerə vurulmuş, basdırılmış və ya bənd edilmiş, kip taxılmış şeyi çox tərpədərək boşaltmaq, lax hala gətirmək. Mıxı laxladıb çıxartmaq.
– Bəzən [Dəmirov] göy xallı atın cilovunu bir adama verib dəmir lomu özü götürür, bir daşı laxladıb yerindən çıxarır. S.Rəhimov.

2. məc. Sarsıtmaq, zəiflətmək.
Qoşunun əlahəzrətə itaət etməməsi onun mövqeyini laxladır. M.S.Ordubadi.

LAXLATMA
LAXLIQ₁

Digər lüğətlərdə