LAXTALANMA

сгущение, свертывание
LAXTA-LAXTA
LAXTALANMAQ

Digər lüğətlərdə