Lay enerjisi

lay və mədən təzyiqinin təsiri ilə gərgin halda olan maye, qaz və layın elastiklik enerjisi. Yataq quyu vasitəsilə açıldıqda L.e. neftin quyuya doğru hərəkət etməsinə və bu hərəkət zamanı əmələ gələn müqavimət qüvəsinin dəf edilməsinə sərf olunur. L.e. sərf olunduqca lay təzyiqi azalır.
Lay
Lay suları