Lay suları

iki su keçirməyən süxur arasındakı layda olan və ya cərəyan edən sular adətən təzyiqli olur. Neft geologiyasında neft yataqlarında rast gələn sulara da L.s. deyilir və neft yatağına nisbətən yatma şəraitinə görə yuxarı konturarxası, aşağı konturarxası, daban və aralıq suları adlanır.
Lay enerjisi
Lay təzyiqi