Lay təzyiqi

neft və qaz yataqlarında maye və qazın məruz qaldığı təzyiq. Neftli, qazlı və sulu layların enerjisini xarakterizə edən mühüm amil. Başlanğıc L.t. adətən hidrostatik təzyiqə bərabərdir, dərinliyə getdikcə hər 10 m-dən təqribən 0,1 mn/m2 artır. Yatağın işlənmə prosesində təzyiqin saxlanması metodlarından istifadə edilmədikdə L.t. azalır.
Lay suları
Litr