LAYLA

körpələri yatırmaq üçün avaz ilə oxunan həzin şeir parçası; nənni, beşik nəğməsi.
LAUZƏT
LAYÜZƏ

Digər lüğətlərdə