LEKSÉM

is. [ yun. ] Dilçiliyin leksikologiya şöbəsinin vahidi; söz.
LEKAL
LEKSİK

Digər lüğətlərdə