LÉKSİKA

[ yun. ] Hər hansı bir dildə və ya dialektdə işlədilən sözlərin məcmusu. Azərbaycan dilinin leksikası.
// Hər hansı bir yazıçının əsərinin lüğət tərkibi. Füzulinin leksikası. Vaqifin leksikası. M.F.Axundzadənin leksikası.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • LEKSİKA LEKSİKA. (dilç.), LEKSİKON, LÜĞƏT EHTİYATI, LÜĞƏT TƏRKİBİ, LÜĞƏT, SÖZ EHTİYATI
LEKSİK
LEKSİKÓQRAF

Digər lüğətlərdə