LEKSİKOQRÁFİYA

[ yun. lexikos – söz və logos – yazıram] bax lüğətçilik.
LEKSİKÓQRAF
LEKSİKOLÓGİYA

Digər lüğətlərdə