LEND-LİZ

[ ing. ] İkinci dünya müharibəsi zamanı ABŞ-ın borc olaraq müttəfiq dövlətlərə silah, xammal, ərzaq və s. mallar vermə sistemi.
LEN
LENT

Digər lüğətlərdə