LENTVARİ

sif. Lentə bənzəyən, lentəoxşar, zolaq şəkilli, lent kimi. Lentvari yol.
LENTLİ
LEONİD

Digər lüğətlərdə