LEONİD

is. [ lat. ] Səmada Şir bürcündə özünü göstərən meteor seli (cəmdə işlənir: leonidlər).
LENTVARİ
LEŞ

Digər lüğətlərdə