LEQAL

[ lat. ] Qanuni, qanunla icazə (yol) verilən, açıq (qeyri-leqal əksi). Leqal ədəbiyyat. Leqal qəzet. Leqal vəziyyət.
LEKTORİYA
LEQALLAŞDIRILMA

Digər lüğətlərdə