Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ГЬАЖ

  (-ди, -да) həcc; гьаждал фин həccə getmək (zilhiccə ayında müsəlmanların Məkkə ziyarətinə getməsi).

  Tam oxu »
 • ГЬАЖЕТХАНА

  bax захутӀ.

  Tam oxu »
 • ГЬАЖЕТХАНА

  bax захутӀ.

  Tam oxu »
 • ГЬАЖИ

  (-ди, -да, -яр) din. hacı (Məkkəni ziyarət etmiş müsəlmanlara verilən ad).

  Tam oxu »
 • ГЬАЖИ

  (-ди, -да, -яр) din. hacı (Məkkəni ziyarət etmiş müsəlmanlara verilən ad).

  Tam oxu »
 • ГЬАЖИБУГЪДА

  məkə, məkəbuğdası, qarğıdalı; qarğıdalı dəni; гьажибугъдадин гъуьр qarğıdalı unu.

  Tam oxu »
 • ГЬАЖИБУГЪДА

  məkə, məkəbuğdası, qarğıdalı; qarğıdalı dəni; гьажибугъдадин гъуьр qarğıdalı unu.

  Tam oxu »
 • ГЬАЖИКӀА

  1. qarğıdalı; qarğıdalı unu; гьажикӀадин фу qarğıdalı çörəyi; 2. dan. həftəbecər.

  Tam oxu »
 • ГЬАЖИКӀА

  1. qarğıdalı; qarğıdalı unu; гьажикӀадин фу qarğıdalı çörəyi; 2. dan. həftəbecər.

  Tam oxu »
 • ГЬАЖИЛЕГЛЕГ

  (-ди, -да, -ар) zool. leylək, hacıleylək; гьажилеглегдин hacıleylək -i [-ı]; bax леглег.

  Tam oxu »
 • ГЬАЖИЛЕГЛЕГ

  (-ди, -да, -ар) zool. leylək, hacıleylək; гьажилеглегдин hacıleylək -i [-ı]; bax леглег.

  Tam oxu »
 • ГЬАЖУН

  (-из, -на, гьаж ая) f. hərisliklə (acgözlüklə, tez-tez) yemək, aşırmaq, tıxmaq, təpişdirmək, küpəmək

  Tam oxu »
 • ГЬАЖУН

  (-из, -на, гьаж ая) f. hərisliklə (acgözlüklə, tez-tez) yemək, aşırmaq, tıxmaq, təpişdirmək, küpəmək

  Tam oxu »
 • ГЬАЗУР

  1. hazır; гьазур бармак hazır papaq; 2. amadə, hazır-amadə; * гьазурдал салават hazıra nazir; hazıra qonma, hazıra (hazırına) nazir olma; гьазур авун

  Tam oxu »
 • ГЬАЗУР

  хьун f. 1. hazırlaşmaq; özünü hazırlamaq; 2. hazır olmaq, yeyiləcək hala gəlmək, bişmək (xörək, bişmiş və s

  Tam oxu »
 • ГЬАЗУР

  хьун f. 1. hazırlaşmaq; özünü hazırlamaq; 2. hazır olmaq, yeyiləcək hala gəlmək, bişmək (xörək, bişmiş və s

  Tam oxu »
 • ГЬАЗУР

  1. hazır; гьазур бармак hazır papaq; 2. amadə, hazır-amadə; * гьазурдал салават hazıra nazir; hazıra qonma, hazıra (hazırına) nazir olma; гьазур авун

  Tam oxu »
 • ГЬАЗУРАН

  1. dan. hazır (paltar və s.); 2. məc. asanlıqla başa gələn, zəhmət tələb etməyən, zəhmətsiz.

  Tam oxu »
 • ГЬАЗУРАН

  1. dan. hazır (paltar və s.); 2. məc. asanlıqla başa gələn, zəhmət tələb etməyən, zəhmətsiz.

  Tam oxu »
 • ГЬАЗУРВАЛ

  hazırlıq; tədarük; гьазурвал акун hazırlıq görmək.

  Tam oxu »
 • ГЬАЗУРВАЛ

  hazırlıq; tədarük; гьазурвал акун hazırlıq görmək.

  Tam oxu »
 • ГЬАЗУРДАКАЗ

  zərf hazır, amadə, müntəzir.

  Tam oxu »
 • ГЬАЗУРДАКАЗ

  zərf hazır, amadə, müntəzir.

  Tam oxu »
 • ГЬАЗУРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. hazırlamaq; къафун гьазурун xörək hazırlamaq (bişirmək); дарман гьазурун dərman hazırlamaq (düzəltmək); 2

  Tam oxu »
 • ГЬАЗУРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. hazırlamaq; къафун гьазурун xörək hazırlamaq (bişirmək); дарман гьазурун dərman hazırlamaq (düzəltmək); 2

  Tam oxu »
 • ГЬАЙ³:

  гьай хьун f. 1. yayılmaq, yayğın hala gəlmək; 2. məc. yayxanmaq, yayılıb oturmaq və ya uzanmaq; 3. məc

  Tam oxu »
 • ГЬАЙ¹

  nida hay (çağırışa cavab); гьай гун hay vermək, çağırışa cavab vermək, səsə səs vermək.

  Tam oxu »
 • ГЬАЙ¹

  nida hay (çağırışa cavab); гьай гун hay vermək, çağırışa cavab vermək, səsə səs vermək.

  Tam oxu »
 • ГЬАЙ³:

  гьай хьун f. 1. yayılmaq, yayğın hala gəlmək; 2. məc. yayxanmaq, yayılıb oturmaq və ya uzanmaq; 3. məc

  Tam oxu »
 • ГЬАЙ²

  nida hov, ləh (dayanmış atı hərəkət etdirmək, yerişini sürətləndirmək üçün çıxarılan səs).

  Tam oxu »
 • ГЬАЙ²

  nida hov, ləh (dayanmış atı hərəkət etdirmək, yerişini sürətləndirmək üçün çıxarılan səs).

  Tam oxu »
 • ГЬАЙ-ГЬУЙ

  hay-küy, səs-küy, çığır-bağır, mərəkə, qışqırıq, çığırtı, bağırtı.

  Tam oxu »
 • ГЬАЙ-ГЬУЙ

  hay-küy, səs-küy, çığır-bağır, mərəkə, qışqırıq, çığırtı, bağırtı.

  Tam oxu »
 • ГЬАЙБАТ

  1. heybət, zəhm, vahimə, dəhşət; 2. möhtəşəmlik, böyüklük, əzəmət; vüqar, qürur; 3. məc. güc, qüvvət, bacarıq, qabiliyyət

  Tam oxu »
 • ГЬАЙБАТ

  1. heybət, zəhm, vahimə, dəhşət; 2. möhtəşəmlik, böyüklük, əzəmət; vüqar, qürur; 3. məc. güc, qüvvət, bacarıq, qabiliyyət

  Tam oxu »
 • ГЬАЙВАН

  (-ди, -да, -ар) 1. heyvan; кӀвалин гьайванар ev heyvanları; 2. məc. dan. küt, qanmaz, anlamaz, ağılsız; kobud, mədəniyyətsiz (adam)

  Tam oxu »
 • ГЬАЙВАН

  (-ди, -да, -ар) 1. heyvan; кӀвалин гьайванар ev heyvanları; 2. məc. dan. küt, qanmaz, anlamaz, ağılsız; kobud, mədəniyyətsiz (adam)

  Tam oxu »
 • ГЬАЙВАНДАР

  heyvandar.

  Tam oxu »
 • ГЬАЙВАНДАР

  heyvandar.

  Tam oxu »
 • ГЬАЙВАНДАРВАЛ

  heyvandarlıq.

  Tam oxu »
 • ГЬАЙВАНДАРВАЛ

  heyvandarlıq.

  Tam oxu »
 • ГЬАЙИФ

  (-ди, -да, -ар) 1. təəssüf, heyfsilənmə; kədər hissi; гьайиф чӀугун a) təəssüf etmək, heyfsilənmək; b) peşman olmaq; 2

  Tam oxu »
 • ГЬАЙИФ

  (-ди, -да, -ар) 1. təəssüf, heyfsilənmə; kədər hissi; гьайиф чӀугун a) təəssüf etmək, heyfsilənmək; b) peşman olmaq; 2

  Tam oxu »
 • ГЬАЙКАЛ

  1. heykəl; 2. bax гьакал.

  Tam oxu »
 • ГЬАЙКАЛ

  1. heykəl; 2. bax гьакал.

  Tam oxu »
 • ГЬАЙТ

  dial. 1. cürət, cəsarət; 2. təşəbbüs; sınaq, təcrübə.

  Tam oxu »
 • ГЬАЙТ

  dial. 1. cürət, cəsarət; 2. təşəbbüs; sınaq, təcrübə.

  Tam oxu »
 • ГЬАКА

  1. dəmir bənd, pərçim, çənbər; 2. ilgək, kəmənd.

  Tam oxu »
 • ГЬАКА

  1. dəmir bənd, pərçim, çənbər; 2. ilgək, kəmənd.

  Tam oxu »
 • ГЬАКАЛ

  boyuna salınan dua, heykəl; tilsim, pitik; həmail.

  Tam oxu »