LİBERTİ

[ ing. ] İpək və ya ipək qarışıq yumşaq, parıltılı parça növü. Liberti çarşab. Liberti köynək.
LİBERALLIQ
LİBİDO

Digər lüğətlərdə