LİBİDO

\[lat. Libido – şövq, arzu, ehtiras, cəhd\] – Freyd tərəfindən fəlsəfəyə, psixoloji psixoanalitik ədəbiyyta gətirilmiş və seksual meyli, seksual ehtiras dərəcəsini, məhəbbət instinktini, psixi enerjini bildirən anlayış.
LİBERLİZM
LOBBİÇİLİK

Значение слова в других словарях