LİCİM

is. dan. Biçim, görkəm, təhər-töhür, üst-baş.
Bunun licimini görürsən?! O danışanda nə təhər də gülür! – deyə iki əlilə döşünü sıxıb geriyə çəkildi. S.Rəhimov.

□ Licimi axmaq dan. – səliqəsiz, yaraşıqsız geyinmək, üst-başı tökülmək.
LİBRETTOÇU
LİDER

Digər lüğətlərdə