LİF₂

is. Bədəni sabunlayıb çirkini aparmaq üçün nazik parçadan tikilmiş və ya toxunmuş kisəcik.
[Həkim:] Uşağın özü çox zəif və bədəni də çox çirklidir… Yerinin içində lif və sabun ilə bədənini təmizləmək lazımdır. S.S.Axundov.

LİDERLİK
LİF₁

Digər lüğətlərdə