LİL₂

is. Yuyulmuş ağ paltarın rəngini qaytarıb təzələmək üçün ona vurulan göy boyaq; sinka. Suya lil qatmaq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • LİL I LİL (yuyulmuş ağ paltara vurulan boyaq); SİNKA II lil bax lehmə
  • LİL cəng — lehmə — bataq

Omonimlər

  • LİL LİL I is. Ən xırda qum, çöküntü. Kür bulanır lilindən; Baş açmıram dilindən (Bayatı). LİL II is. Göy rəngli maddə
LİL₁
LİLİPÚT

Digər lüğətlərdə