LİQA

LİQA’

ə. 1) üz, surət, sifət; 2) qovuşma, vüsal, görüş.

LİHYƏ
LİQƏ

Digər lüğətlərdə