Litr

metrik ölçü sistemində həcm və tutum vahidi. 111. = 1dm3 . kimi qəbul olunub.
Lay təzyiqi
Magistral qaz kəməri

Digər lüğətlərdə