LOBYA

is. bot. Paxlalılar fəsiləsindən birillik bostan bitkisi.
O tərəfdə də hörmə çəpərin içində sarmaşıqlar, göy lobyalar, günəbaxanlar, sarısaçaqlı qarğıdalılar bir-birinə qarışırdı. S.Rəhimov.
…Arvad-uşaq kiçik bostan salıb şaxa çıxan lobya, soğan əkirdilər. Ə.Əbülhəsən.

// Həmin bitkinin xörəkdə işlədilən toxumu. İri lobya. Aş lobyası. Xəmiraşıya lobya tökmək.
LOBBİ
LOBYAÇİLOV

Digər lüğətlərdə